NAUTILUSEDUCATIEF>>WARMTEPOMP>>CONCLUSIE>>
CONTACT

Nautilus Educatief  
warmtepomp - conclusie

Macroniveau
Niet alleen voor de individuele gebruiker, maar ook op macroniveau is een juiste keuze van het type warmtepomp van groot belang. Bij een massale overstap op warmtepompen behoort een verzwaring van het elektrische distributiesysteem in de wijken. Wanneer de keus is gevallen op buitenlucht als bron zal bij zware vorst de elektriciteitsvraag voor verwarming dubbel zo hoog uitvallen dan wanneer de keus zou zijn gevallen op de bodemwarmtebron. Het lokale elektriciteitsnet moet in dat geval veel zwaarder worden uitgevoerd.
 
De overheid heeft ’s winters toch al een groot probleem omdat dan de bijdrage van zonne-energie miniem is en in geval van windstilte op de buffervoorraden moet worden teruggevallen. En - zoals bekend - is er nog geen oplossing in zicht waar die buffervoorraden uit zouden moeten bestaan (waterkracht uit Noorwegen?, plan-Lievense?, biogasvoorraden?).
 
Op macroniveau is de constante COP van warmtepompen werkend op bodemwarmte dus verre te prefereren.

Conclusie
Voor het gasloos maken van woningen is het toepassen van warmtepompen een goede optie. Deze techniek is al gedurende tientallen jaren uitontwikkeld in landen als Zweden, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. We hebben gezien dat de keuze van de warmtebron hierbij van groot belang is en dat bodemwarmte te prefereren is boven buitenlucht. Dit zowel gezien vanuit de portemonnee van de individuele gebruiker als vanuit het perspectief van de overheid. 
 
Het is aan diezelfde overheid om het belang van de juiste keuze aan publiek en industrie duidelijk te maken. In dat kader moet de subsidie op de aanschaf van buitenluchtbronnen zo snel mogelijk worden beëindigd. Voor Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond is in deze voorlichting vanzelfsprekend ook een rol weggelegd.

Placeholder Picture
NAUTILUSEDUCATIEF>>WARMTEPOMP>>WERKINGCOP>>CENTRALEVERWARMING>>WARMTEBRONNEN>>BALANSOPMAKEN>>CONCLUSIE>>