NAUTILUSEDUCATIEF>>JW>>WARMTEPOMP>>
CONTACT

Nautilus Educatief  
warmtepomp

In de discussie over het gasloos maken van woningen komt - naast een goede isolatie - het inzetten van warmtepompen als alternatief voor de gas-cv naar voren. Dit des te meer omdat de hoeveelheid restwarmte van de industrie die beschikbaar is voor stadsverwarming in de toekomst een dalende tendens zal vertonen, een regelrecht gevolg van de opgelegde efficiencyverhoging in de industriĆ«le processen. 
 
Bij de snelle toename in Nederland van het aantal geĆÆnstalleerde warmtepompen voor woningen (zie tabel) valt op, dat het grootste deel daarvan bestaat uit lucht/water warmtepompen. Dit type haalt zijn warmte uit de buitenlucht. Warmtepompen kunnen ook hun warmte halen uit de bodem. Besproken worden de voor- en nadelen van beide warmtebronnen. Deze discussie is ook als pdf binnen te halen.  De volgende onderwerpen komen voorbij: 

WERKING / COP
CENTRALE VERWARMING
WARMTEBRONNEN
BALANS OPMAKEN
CONCLUSIE

Placeholder Picture
NAUTILUSEDUCATIEF>>JW>>GROEPSWERK>>BASISINKOMEN>>WARMTEPOMP>>WEBSTEK>>