NAUTILUSEDUCATIEF>>STUDIECLUB-VORDEN>>
CONTACT

Studieclub-Vorden
INLEIDING

wonen 2050 windmolens basisinkomen ouderenkompu kringlooplandbw archief

Studieclub Vorden was actief in de jaren 2015 - 2020 en bestudeerde onderwerpen van eigen keuze en interesse met een raakvlak aan de Achterhoekse politiek. Zij organiseerde samen met lokale organisaties een openbare discussie over zo'n onderwerp. De club hield zich niet bezig met de dagelijkse politieke gang van zaken.
 
Vanaf 2013 organiseerde D66-Bronckhorst openbare discussies na afloop van een afdelingsvergadering. Onder de knop 'Archief' (zie onderaan) vind je de verslagen hiervan.

In 2015 werd er een - onafhankelijk - studiegroepje opgericht onder de naam 'Studieclub-Vorden'. Vijf onderwerpen hebben we bestudeerd:
- Wonen in de Achterhoek 2050 - Vechten voor of tegen Windmolens - Het Basisinkomen - Ouderen en Computers - Kringlooplandbouw -
Je kunt daar direct heen via de kopjes hierboven.

Placeholder Picture

Zomer 2019 hebben we ons laatste onderwerp 'kringlooplandbouw' afgesloten met een debatavond en een eindrapport, met het oog op de Achterhoek. Kernbegrippen: boerenbedrijf, bodemleven, dieren welzijn, landschap, natuur, milieu, klimaat. In december 2019 voegden we een kleine actualisatie toe.  
Voor ons rapport 'Vechten voor of tegen Windmolens’ uit 2017 schreven we ook een actualisatie.


Ons allerlaatste onderwerp was 'Biomassa', dat we niet meer hebben uitgewerkt.

Kernvragen daarbij waren: 
Wat wordt daar zoal mee bedoeld?
Wat kun je er wel en beter niet mee doen?

Als voorzetje:
Biomassa is afkomstig van:
- speciaal daarvoor geteelde gewassen
- gewasresten van landbouw
- gemaaid gras en snoeihout
- dierlijke mest
- resten van de houtverwerkingsindustrie

Biomassa wordt gebruikt voor:
- bodembemesting
- bijstook bij kolen (CO2-uitstoot vermindering?)
- stook voor warm water of verwarming (CO2-uitstoot vermindering?)
- vergisting tot biogas (stikstofuitstoot vermindering, mogelijkheid van seizoensopslag)
- maken van biobrandstof (auto’s etc., vliegtuigen, schepen)
- bron voor eiwit-chemie (veevoer, . . .)

OVER ONS

NAUTILUSEDUCATIEF>>JW>>GROEPSWERK>>BASISINKOMEN>>WARMTEPOMP>>DIVERS>>STUDIECLUBVORDEN>>